Resultatskabende ledelse

RESULTATSKABENDE LEDELSE

RESULTATSKABENDE LEDELSE - NUTIDENS SUCCESFULDE LEDERE ER AUTENTISKE,

MODIGE OG INVOLVERE SIG SOM MENNESKE OG FREMSTÅR SOM ROLLEMODEL.

RESULTATSKABENDE LEDELSE

Det er tid til at nytænke den grundlæggende vision for ledelsesgerningen. Det tidligere paradigmes ledelsesstil med at diktere fra fronten eller skubbe på bagfra for at overbevise om, begrunde eller sælge et budskab er ikke længere tilstrækkeligt! Den tænkning, der har skabt vor tids udfordringer, kan ikke hjælpe os med at håndtere dem. Tiden kræver en ny ledelsestilgang!

Mennesker følger ikke planer og strategier, men autentiske, inspirerende, helhedstænkende og formålsdrevne ledere, der er i kontakt med deres sjæl.


Soul er en metafor for vores højeste bevidsthed, der gør os i stand til at handle og være autentiske i vores verden og i kontakt med vores dybeste formål med helhedens bedste for øje – et must for at skabe mening og excellente resultater i den verden, vi lever i nu.


Resultatskabende Soul Leadership®. Hvis vi som ledere vil skabe markant bedre resultater i den verden, vi lever i, må vi transcendere vores hidtidige tænkning og opfattelse af resultatskabende ledelse.


Nutidens succesfulde leder er autentisk, modig og involverer sig som menneske og fremstår som rollemodel. Lederen ser det som sin fremmeste opgave at hjælpe og motivere sine medarbejdere til at udvikle sig. Skabelse af passionerede fællesskaber, der giver mening, skaber tillid og engagement  både indadtil og udadtil, er ganske enkelt den ledelsesmæssige eksistensberettigelse i det nye paradigme.

Soul Leadership® beskrevet i korthed: Nogle af nøglekvaliteterne hos en Soul Leader® er:


at være autentisk, ambitiøs, modig, tillidsfuld, bevidst, ærlig, fleksibel, omsorgsfuld og lede på baggrund af et dybere formål med fokus på integritet og helhed.


  • Fra ’performance’ til 'purpose'
  • Fra ’mere’ til ’bedre’
  • Fra at ’gøre tingene rigtigt’ til at ’gøre de rigtige ting’ 
  • Fra ’ego’ til ’eco’
  • Fra ’jeg’ til ’vi’
  • Fra 'Omniscient (alvidende)' til 'Intelligent uvidenhed'
  • Fra ’adskilt individ’ til ’co-creation’


Alt i alt egenskaber, der i vor tids nye paradigme er forudsætningen for at skabe excellente resultater.


Book et møde med os for at høre, hvordan vi i samarbejde kan løfte jeres ledelseskompetencer, bevidsthed og dermed resultatskabelse til nye højder.


[ SoulWorks®  +45  29 12 12 16    |    info@soulworks.dk ]Follow us


udarbejdet af: designfabrikken

Copyright @ All Rights Reserved