SoulWorks teamet

Soulworks® Teamet

OM SOULWORKS®

Vi har mere end 20 års erfaring med at designe og gennemføre større interne lederudviklingsforløb, som er forbundet med de respektive organisationers mål, drømme og visioner. Du vil møde nationale og internationale ledelseseksperter og erfarne proceskonsulenter, fremtidsforskere, professorer og andre inspiratorer.

The dream team

Læs mere nedenfor om de udvalgte kapaciteter, som har været med til at designe fremtidens resultatskabende ledelselstil - Soul Leadership® og som er undervisere og facilitatorer på såvel virksomhedsinterne lederudviklingsprogrammer som på den åbne certificerede Soul Leader® uddannelse.

Bettina Clement


Founder & CEO SoulWorks. Bettina Clement er ekspert inden for purpose-driven and high consciousness leadership og organisatoriske forandringsprocesser. Igennem 20 år har hun sammen med sit team designet og implementeret store interne forretningsintegrerede lederudviklingsprogrammer og purpose-drevne forandringsprocesser for en lang række af landets største virksomheder samt i udlandet - med markant bedre resultater til følge.


Bettina Clement er oprindelig uddannet markedsøkonom, har den højeste udmærkelse fra International Coach Federation. Hun er kendt for sin evne til at inspirere, konstruktivt udfordre og få det bedste frem i mennesker og organisationer og for sine fremsynede tanker om det nye paradigme indenfor ledelse. Hun implementerer sammen med sit team adskillige forretningsorienterede lederudviklingsforløb med det ny paradigmes ledelsesform - Soul Leadership - i mange store danske og internationale virksomheder. Hun er en anerkendt Executive Coach, Speaker og underviser i ind- og udland.


Kontakt:  bc@soulworks.dk

Annette Adelhardt


Executive Coach hos SoulWorks®. Annette har mange års erfaring som både organisations- og chefudviklingskonsulent i offentlige og private organisationer. Hun er uddannet Master i kommunikation og supervision. Annette er desuden International Certificeret Co. Active Coach, Certificeret Organisations-, Relations- og Systemisk Coach, ICF Certificeret Professionel Coach og har siden 2001 arbejdet som Executive Coach i ind og udland. Annettes fokus er den anerkendende og løsningsfokuserede tilgang krydret med en stor passion for forandringsledelse.

Lisa Ferbing


Formand for Djøf;. Executive & Leadership Coach og underviser hos SoulWorks®. Lisa er cand.jur. med efterfølgende lederuddannelser herunder på Insead og er certificeret Executive Coach (medlem af ICF).. Hun har erfaring med både internationalt og dansk bestyrelsesarbejde. Arbejder i dag som Ledelsesrådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem.

Bo Heimann


Underviser, facilitator og coach hos SoulWorks. Bo har en M.A. Ledelses- & Organisationspsykologi, en Bachelor i Journalistik og supplerende uddannelser i psykoterapi og systemisk proceskonsultation. Han fik sine første buddhistiske belæringer i 1998, og er i dag meget vidende om buddhistisk filosofi og meditation/Mindfulness.

Glenn Jacobsen


Glenn er Executive Coach og underviser hos SoulWorks.


Han har arbejdet som strategisk rådgiver, erhvervs-coach, underviser, foredragsholder og forfatter i over 20 år. Han har herudover arbejdet som bl.a. produktchef og marketingdirektør i forskellige større virksomheder.


Han er uddannet HA, Cand. Merc. i strategi/afsætning og HD i ledelse/organisation. Han har herudover uddannet sig i bl.a. coaching og personlighedspsykologi.


Hans arbejdsområde hos SoulWorks er: ”strategies, brands & people”, hvor han bl.a. arbejder med identitet, soul purpose, strategi, ledelse, organisation, kommunikation, marketing, salg samt branding på såvel organisations- som individniveau. På individniveau arbejder han bl.a. med personlig ledelse, branding og kommunikation, herunder med afsæt i det autentiske personlige lederskab at definere, iscenesætte og kommunikere sit personlige brand i forskellige touch points både internt og eksternt.

Solveig Hansen Gjerding


Executive Coach hos SoulWorks®. Solveig er erhvervspsykolog, psykoterapeut og specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Hun har mange års erfaring med såvel coaching, organisationsudvikling og lederuddannelse i private og offentlige virksomheder. Solveig er en af de første herhjemme, der arbejdede med og videreudviklede Appreciative Inquiry og den anerkendende tilgang og er medforfatter til bla. bestselleren 'Slip anerkendelsen Løs'.

Bent Niebling


Executive Coach og underviser hos SoulWorks. Bent har en solid baggrund som underviser og leder i bl.a. Undervisningsministeriet, Dansk Industri, TEC og Danmarks ErhvervsPædagogiske Læreruddannelse. Han arbejder med organisationspsykologiske temaer, konfliktløsning, udviklingssamtaler, organisations- og personaleudvikling og har gennemført over 15.000 timers coaching til top- og mellemledere og er kendt som en af branchens absolut ledende skikkelser inden for at organisere virksomhederne til samarbejde om kundesyn, kvalitetssikring, etik og uddannelsesudvikling.


Bent har fem årig uddannelse i Eksistensfilosofisk Coaching og Psykoterapi samt har adskillige efteruddannelser inden for psykologi og mindfulness og er autoriseret i bl.a. Jungs typologi, og MBTI. Han er endvidere forfatter og medforfatter til en række lærebøger for bl.a. Industriens forlag samt Lærebog i kommunikation og coaching.

Pernille Jackson


Pernille Jackson er Executive & Leadership Coach hos Soulworks. Hun har mange års erfaring fra både private og offentlige organisationer, hvor hun har været med til at sætte ambitiøse mål for implementering af store forandringer og omstillinger. Hun er uddannet økonom fra finansverden, HD(O), Certificeret Systemisk Coach & Processfacilitator og har en lang række efteruddannelser inden for ledelse, udvikling og kommunikation. Pernille trækker på en solid praktisk og teoretisk erfaring med HR, change management, ledelses- og organisationsudvikling, performance management samt assessment af effektive ledergrupper fra sine stillinger som HR direktør, leder og konsulent. Hun er en dreven og erfaren executive coach og underviser med mere end 13 års erfaring. Hun er er i stand til at formidle og accelerer viden og forandringer på tværs af faglige discipliner og organisatoriske enheder. Hun er værdsat for hendes evne til at udfordre lederes line of vision og nytænkning med det formål at skabe bevidsthed og inspirerede handlinger i organisationer og teams.

Patrick Tang


Executive Coach og underviser hos SoulWorks. Patrick er erhvervspsykolog (MSc.) med 18 års erfaring som HR Manager, HR Business Partner og HR udviklingskonsulent hos Deloitte, Region Midt, Vestas, B&O og SHL/CEB Gartner. Han bidrager med perspektiver fra både det private og det offentlige, som intern og ekstern konsulent samt nationalt og internationalt. Patricks uddannelse og erfaring integrerer: ledelses- og organisationsudvikling, psykisk arbejdsmiljø og procesoptimering. Han dækker en bred vifte af HR udviklingsleverancer, der spænder fra det strategiske til det operationelle: lederudvikling, coaching, organisations- og forandringsledelse, design og facilitering af processer, undervisning samt psykometrisk testning. Patrick er en faglig stærk HR udviklingsspecialist, der opnår tillid i øjenhøjde igennem åben nysgerrighed, en analytisk tilgang og humor.

Liselotte Mosbæk


Anerkendt cand.psych. og har mere end 20 års erfaringer i at udvikle teams og organisationer. Liselotte vil gennem hendes virke i fakultetet give hendes flere årig intensive arbejde bl.a. med Otto Scharmers banebrydende Teori U videre på en konkret og anvendelig måde, så deltagerne i praksis forstærker deres evne til at lede innovations- og transformationsprocesser.

Hanne Lindblad


Hanne Lindblad er Executive- og Leadership Coach, inspirator samt underviser hos SoulWorks. Hun er en af vor tids visionære ledere, der i praksis har udlevet det nye ledelsesparadigme. De sidste 5 år har hun siddet som CEO i mobilselskabet Call me, der er et af Danmark’s bedste eksempler på en moderne formålsdrevet virksomhed, der med deres dannelseskampagne Tal ordentligt er gået aktivt ud og har taget et stort ansvar for vores samtid – og er blevet berømmet og beriget på det i indland og udland.Samtidig med sit job som CEO har hun fungeret som foredragsholder, inspirator og thought leader indenfor Conscious capitalism, det formålsdrevne lederskab og tillid som vækst-driver. Hun er oprindelig uddannet Cand.negot og har siden taget IAA, uddannet sig til Coach og gået på Blue Ocean Institute på Insead.

Gæstelærere hos Soulworks

Henrik Holt Larsen


Professor, dr.merc., cand.polit. og psych., er én af Danmarks førende eksperter indenfor HRM, personaleledelse, ledelse og management. Han forsker på CBS, og har udgivet over 30 bøger samt mere end 175 danske og udenlandske artikler om HRM. Henrik er både underviser på Soul Leader® certificate Programme og meddesigner af certificeringen til Soul Leader®

Anne Skaare Nielsen


Fremtidsforsker, forfatter og partner i Future Navigator. Hun er uddannet biolog og cand.scient.pol. Hun arbejder på at bringe organisationer fra idé til succes, og rejser rundt i hele verden som foredragsholder og provokatør, samt sidder i en lang række bestyrelser og Advisory Boards. Hun har tidligere været medlem af Etisk Råd og Videnskabsministeriets IKT-forum.

Jens Moberg


Partner og ejer af Leadership Institute Denmark. Han har som tidligere VP i Microsoft og som CEO hos Better Place Denmark igennem en årrække sat sit tydelige præg på dansk erhvervsliv. Han er kendt for sine fremsynede tanker om og personlige tilgang til ledelsesgerningen. Titlen på hans seneste bog er ‘Rettidig omsorg’. Han sidder i dag i bestyrelsen for bla. Grundfos A/S og Post Nord AB.

Emilia van Hauen


Cand.scient. soc fra KU, HD(A) og IAA, og arbejder som trendrådgiver, foredragsholder og er en af landets mest citerede sociologer. Hun har speciale indenfor moderne livsformer og tendenser i samfundet. Hun er forfatter til fem bøger, hvoraf de to seneste er bestsellerne ”Ladycool” og ”Farvel Egofest”. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i flere organisationer, bla. Messecenter Herning.

Kim Gørtz


Chefkonsulent & ekstern lektor på CBS. Kim uddannet på Københavns universitet med filosofi som hovedfag og har undervist og vejledt på CBS, RUC og SDU og lavet et erhvervs-ph.d.-projekt om coaching, ledelse og engagement. Kim er forfatter til flere bøger og artikler om coaching, værdier og filosofi i erhvervslivet.

Christian Have


Kreativ direktør i Have Kommunikation, som han grundlagde i 1983.Han har derudover sin egen rådgivningsvirksomhed, hvor han arbejder som rådgiver for individuelle aktører, særligt inden for den kreative og kulturelle verden. Christian Have en benyttet foredragsholder og aktiv deltager i den offentlige debat. Han har desuden skrevet flere bøger om kommunikation, publikumsadfærd og berømmelseskulturen.

Genpo Roshi (Big Mind)


Zenmester Hawaii, Genpo har studeret og praktiseret buddhisme siden 1972. Han er grundlægger og tidligere abbed af Kanzeon Zen Center, og har udviklet Big Mind processen, som kombinerer buddhistiske indsigter med vestlige psykoanalytiske idéer. Han har organiseret Big Mind retreats og arrangementer nationalt og internationalt. Han er forfatter til en række bøger om buddhisme og Big Mind-processen.

HVORFOR SAMARBEJDE MED SOULWORKS®

På baggrund af vores mangeårige erfaring ved vi, at reelle forandringer og værdiskabelse er et resultat af jeres egen indsigt og inspiration, der kommer indefra. Vi løser adskilliger opgaver for direktioner og ledelsesgrupper, hvor vi benytter Soul Leadership® som et middel til at skabe markant bedre resultater. Book et møde med os for at høre, hvordan vi gennem samarbejde kan øge jeres ledelseskompetencer, bevidsthed og dermed resultatskabelse.


Hvad kan I forvente af os:


  • Vi kobler ledelse og forretning sammen
  • Vi er mere interesserede end interessante – sagt med andre ord: fokus er på jer og jeres iboende potentiale!
  • Vi bygger videre på det, der virker, for jer, og hjælper med at forstærke det i en grad, så det, der ikke virker, opløses i takt med, at jeres iboende potentiale realiseres
  • Vi ved også, at den tænkning, der har skabt vor tids udfordringer, ikke kan hjælpe os med at håndtere dem. Vi ser, at tiden kræver et kvantespring i bevidsthedsniveauer for ledere; at formålsdrevet lederskab, autencitet og sjælefuldt nærvær er blevet helt afgørende
  • Vi lytter ekstra meget – efter de allerbedste kvaliteter i jer, og den højere mening i jeres virke som mennesker, ledere og som organisationer
  • Vi er samtidigt tilpas skarpe til at se, hvad der er brug for, og modige nok til at fortælle jer det -  ikke som en sandhed - men som en opfordring til at bevæge jer op på nye bevidsthedsniveauer og til at vælge nye veje.


Vi er ikke forelskede i én måde at udvikle ledere og organisationer på. Vi tror ikke på, at succesrig ledelse er et resultat af forskellige former for tillært ledelsesstil, men at I bliver mere jer selv – autentiske, troværdige, klartseende, modige og tro mod jeres formål. Dét betyder, at organisationen følger jer som ledere – og derved skabes markant bedre resultater.


[ SoulWorks®  +45  29 12 12 16    |    info@soulworks.dk ]Follow us


udarbejdet af: designfabrikken

Copyright @ All Rights Reserved