Claus_Beier

Claus Beier

Samarbejdet med SoulWorks har givet os en klarere fælles historie og formål.


Samarbejdet med SoulWorks har givet os følgende:


En klarerer fælles historie og formål/purpose. Ledergruppen har i samarbejdet med SoulWorks diskuteret og afklaret det samlede instituts fokus og opgave, og hvordan de forskellige delelementer bidrager til at skabe de fælles resultater. 

Vi har sat en række vigtige skibe i søen i forhold til at synliggøre den store fortælling/purpose for os selv, medarbejderne og omverdenen, klare fælles ledelsesværdier, mere effektivt samarbejde i direktion, bedre og mere effektiv mødeledelse osv.


Klarere fælles sprog og ledelsesbevidsthed

Ledergruppen har fået en større og mere fælles forståelse af, hvad ledelsesopgaven indebærer og hvad vi kan, skal og bør, både som individuelle ledere og som samlet ledergruppe.; og vi er mere afklarede ift. hvad det ´fælles IGN´ er og ikke er, og hvad der kræves af jer.


Et stærkere og bedre sammenspillet team i ledergruppen

Forløbet har bidraget med en betydelig styrkelse af den interne tillid og respekt. Vi har flyttet os ift. hinanden og er blevet mere tydelige. Vi taler fx mere frit og direkte om de forskellige ledelsesmæssige perspektiver.


Et mere modigt team med værktøjer til at skabe fælles processer

Lederne medskaber i større grad de fælles dagsordner og indsatser og er blevet mere modige i fht. at diskutere og afprøve forandringer og i fht. vores kommunikation og fokus både imellem os og videre ud i organisationen og hvordan vi skaber en mere samarbejdende og purpose-drevet organisation.


- Claus Beier, Institutleder ved IGN Københavns Universitet


INSTITUTLEDER, IGN KØBENHAVNS  UNIVERSITET