DK Soul Leader® certificate programme


EN CERTIFICERET LEDERUDDANNELSE FOR LEDERE OG HR-PROFESSIONELLE

DK Soul Leader® certificate programme

Klik her for at se nyeste brochure om Soul Leader® Certificate Programme og Soul Leadership®.

Deltagerne får klarhed over deres formål, værdier og en inspirerende vision for sig selv og deres virke som leder med resultatskabelse for øje i stand til at inspirere og tænde ”ilden”/passionen hos deres medarbejde, som herigennem ønsker at investere deres bedste.

Deltagerne vil blive udfordret til at reflektere over sit liv som leder og menneske, og hvad de reelt gerne vil bidrage med, så de vil blive husket for det, de gerne vil huskes for.

Vi arbejder ud fra en eklektisk forståelsesramme, og tager ikke udgangspunkt i èn teori eller arbejdsmetode, men inddrager mangfoldige perspektiver.Uddannelsen vil inspirere til handling, levere ny viden og konkrete praksismetoder til at skabe et solidt ’indre kompas’, hvorfra deltagerne kan træffe bæredygtige beslutninger og – ikke mindst – evne at eksekvere dem.


Formen er oplevelsesbaseret, vi inddrager teori fra bla. neuroscience of leadership, quantum physics, nyeste forskning fra internationale

ledelseseksperter og business schools, kognitiv videnskab, det integrale perspektiv og tækning, systemisk og narrativ tækning, inspiration fra de postmoderne praksisser, meditation i ledelsesmæssig kontekst, emotionel- og spirituel intelligens, Native Wisdom, 7 Bevidsthedsniveauer, Teori U, ledelses- psykologi og filosofi fra traditioner i både vest og øst oversat til ledelse samt mange flere teorier og praksisser med det formål at skabe nye perspektiver og praksisser til det personlige lederskab. Master Soul Leader® Certificate Program Ledere og HR-professionelle, der er certificeret Soul Leader® har direkte adgang til master- uddannelsen. I dette program rettes fokus på at mestre et særligt højt niveau af bevidsthed.


Efter endt SoulLeader® certificate programme er det muligt at udbygge med MASTER SOUL LEADER® CERTIFICATE PROGRAM, I dette uddannelsesforløb rettes fokus på at mestre et særligt højt niveau af bevidsthed.


Kontakt os for mere information herom.