Henrik_Kofod

Henrik Kofod

"Det overordnede formål med samarbejdet med SoulWorks har været med til at øge det ledelsesmæssige bidrag til de ønskede mål og til resultatskabelsen markant. Dette gennem en samspillet topledergruppe, et ledelsesmæssigt løft ned gennem organisationen og skabelsen af en stærkere kultur og bedre  kundeorientering.


Alle vores ledere inkl. topledergruppen er blevet uddannet og styrket til at være de inspirerende troværdige rollemodeller og ambassadører, der muliggør den ønskede ambition og acceleration af den ledelsesmæssige forskel."


Det har været et meget transformerende og givende forløb og allerede nu 6 måneder fra dette forretningsorienterede lederudviklingsprogram blev igangsat er eksempelvis følgende blevet forstærket markant:


  • Topledergruppen er blevet “united” og agerer nu som en samlet ledergruppe – et “vi” - som i fælleskab tager hånd om de aktuelle ledelsesmæssige og kulturelle udfordringer og ønskede forretningsmæssige mål
  • Lederne er blevet meget bedre til at være synlige inspirerende rollemodeller, der tager ansvar og personificere den kultur (internt og overfor kunderne), der gør det muligt at realisere ambitionerne og målene. De ved nu og navigerer i højere grad efter at vi er positivt afhængige af hinanden (helhedstænkende)
  • Såvel kvaliteterne for det nye paradigmes ledelse – Soul Leadership – som vores organisations værdier og purpose afspejles i langt højere grad i deres ledelsespraksis og daglige adfærd"


- Henrik Kofod, CTO, Telia Danmark


CTO TELIA DANMARK