KennethEgelundSchmidt


Kenneth Egelund Schmidt

CIO AT PENSAM

Kenneth Egelund Schmidt, CIO PenSam

Soul Leader® uddannelsen kan klart anbefales, hvis du er klar til at stille dig selv nogle eksistentialistiske spørgsmål og finde svarende på dem. Udbyttet vil være en drastisk ogpo sitiv forandring i din væren, tænkning og dit fremtidige virke som menneske, ægtefælde, forældre og leder.


Nu ved jeg hvad mit formål (soul purpose) er, det giver en sjælden oplevet afklarethed ogro og udgør en solid platform for autenticitet i min leder gerning. Min resultatskabelse ermarkant forbedret.


Al den snak i vor samfund og virksomheder om adfærd er måske et symptom på, at vi ikke er dybt forankrede i oplevelsen af et fælles (for)mål. Og måske skulle lederen

prioritere sin tid anderledes mellem kommunikation af formål og korrekt adfærd og inspirere frem for at diktere.


Vi har behov for en ny referenceramme – en ramme som skal vejlede os til at håndtere den virkelighed vi nu oplever os værende i. Den skal være så nær og bevidst at der ikke er behov for en længere analytisk proces før handling/ikkehandling og udtryk kan besluttes. Denne referenceramme skal være i fuld overensstemmelse med os selv og bringe èn tættere på realisering af sit ”soul purpose”.


Overensstemmelsen med referencerammen måles ikke i centimeter og ej heller ud fra en statisk endimensionel årsag-virknings relation men i følelse, og hvorvidt det er smukt og rigtigt og for helhedens bedste. Gennem Soul Leader® uddannelsen har jeg opnået nye dybe indsigter. Disse er produktet af de mange meget inspirerende indlæg, en dyb dialog med medkursister og gennem personlig indre refleksion.


Bettina Clement har på sin helt egen måde; oprigtig, nærværende, nysgerrig, ydmyg og meget inspirerende faciliteret denne proces. Og den afsluttende certificering sikrede at det hele blev sat i en sammenhæng og at læringen blev tilpraksis.


- Kenneth Egelund Schmidt, CIO PenSam