ThomasOhm


Thomas Ohm

Thomas Ohm,- CEO, KONE A/S

"Soul Leader® programmet har været starten til en af de mest betydningsfulde rejser i mit liv. I topledelsen i KONE A/S harvi fået et helt fornyet og fælles fundament gennem udøvelse af Soul Leadership® Jeg valgte at invitere mine ledelses kollegaer med på en rejse med det formål at se fremtiden i øjnene og blive udfordret på vores ledelses gerning i forhold til det paradigmeskift, der er i gang indenfor ledelse. Vi blev inspireret af SoulWorks´ drømme team af udvalgte kapaciteter indenfor fremtidens ledelse.


Purpose: At deltage påSoul Leader® programmet og bl.a. fokusere på spørgsmålet ”hvorfor er vi her” har fået enorm betydning. At sætte tid af til at reflektere over spørgsmålet og finde ind til det dybeste formål/ soul purpose som leder og menneske er særdeles værdifuldt.

Højtbevidstheds niveau: ”Soul” er for os blevet en metafor for at lede autentisk ud fra et højt bevidstheds niveau inspireret af vores dybeste formål. Ved at agere udfra et højt bevidsthedsniveau inspireret af vores dybeste formål og med et større fokus på, hvilke konsekvenser beslutningerne og handlingerne har for vores medarbejdere, kunder og samfundet som helhed, forbedres ikke blot lønsomheden, men det totale bidrag markant.


Autenticitet: Evnen til at være oprigtig ærlig og fremstå 100% autentisk, at kunne tale om alt – uanset emne– er essentielt for at fremelske det fulde potentiale i en organisation.


Integritet: Medarbejdere følger ikke kun planer og strategier, men autentiske og nærværende rolle modeller– Soul Leaders - der handler med integritet, og inspirerer andre til at investere deres bedste.


Mod & ydmyghed: At handle med integritet er afgørende. Modet afspejles i de beslutniger man tager. Ydmygheden afspejles i måden hvorpå man søgerviden og visdom. Overensstemmelsen afspejles i, at man er handle kraftig, og gør det man taler om.


Sjæl & god bundlinie: At få medarbejdere og ikke mindst ledere til kontinuerligt at tænke holistisk, tænke over hvad der gavner organisationen som helhed, og hvad kan vi opnå ved at løfte i flok er bydende nødvendigt, med det stigende behov, der er for at øge konkurrenceevnen.


Alt dette forstærkes gennem Soul Leader programmet. Når man agerer oprigtigt som Soul Leader, gavner det fællesskabet, engagementet, kreativiteten, successen for den enkelte såvel som for organisationen. Det afspejles i de forretningsmæssige resultater. Er man tilpas dygtig som Soul Leader kan det få betydelig effekt for livskvaliteten for medarbejdere, kolleger, familie og venner. Ønsker man at være en af de danske ledelses pionerer, der sætter normen som fremtidens leder, kan jeg varmt anbefale, at man begiver sig ud på rejsen som Soul Leader. Det støtter én i at nytænke den grundlæggende vision for lederskabets opgaver og leve det ledelsesliv og liv som helhed, man drømmer om.


Profit er vigtigt og vil  altid være det, men hvem ønsker at se tilbage på livet, og kun svare ”profit”, når man bliver spurgt, hvad man har skabt? Ambitionerne bør strække meget længere. SoulLeader® programmet har været starten til en af de mest betydningsfulde rejser i mit liv."   


- Thomas Ohm - CEO, KONE A/S